KİREÇ ÜRETİM TESİSİ OTOMASYONU

Kirec Tesisi Mimari
Sistem Mimarisi

KirecKireç, doğada bulunan kireç taşının fırınlarda 950-1000 °C civarındaki sicaklıkta kalsine edilmesiyle(su ve karbondioksidin kireç taşından uzaklaştırılması işlemi) elde edilmektedir.

 

 

KirecKurulan kireç üretim tesisi ile ilgili olarak tüm yazılım, network alt yapısı kurulumu ve devreye alma çalışmaları  firmamız tarafından gerçekleştirilmiştir. Sistemin devreye alma öncesi yapılan başarılı tasarım ve simülasyon çalışmaları sonucunda devreye alma süresi oldukca kısaltılmış, sahada karşılaşılan sorunlar kısa sürede çözülmüş ve sistemin sorunsuz bir şekilde çalışması sağlanmıştır.Kirec
Simülasyon Yazılımı Ekran Görüntüsü

KirecProje görüşmelerine başlandığı günden itibaren çalışmalarına başladığımız tasarım ve kontrol mantığı dokumanları ışığında, tamamı fırmamız bünyesinde gerçekleştirilen simülasyon yazılımı aracılığı ile sistem simüle edilmiş, bu yazılım üzerinden sistemin nasıl çalışacağı müşteriye anlatılmış ve müşteriden aldığımız onay doğrultusunda proje yapım aşamamız başlatılmıştır.

 

KirecSiemens PCS7 versiyon 7.0 DCS kullanilarak hazirlanan sistemin her bir fonksiyonu, daha önce müşteriye sistemin nasıl çalışacağını anlattığımız simülasyon yazılımının PLC ile haberleştirilmesi ile saha tam olarak simüle edilmiş ve bire bir saha ortamındaymışız gibi test edilmiştir.

 

KirecSistemin eskiye dönük olarak durumu ve verimliliği hazırladığımız raporlama araçları vasıtasıyla günlük, haftalık, aylık periyodlarda ve vardıya bazında raporlanabilmektedir.

Proje verdiğimiz teknik ve operatör eğitimi ile başarılı bir şekilde kapatılmıştır

 Kirec

                  Kirec

Kirec      Kirec
SCADA Ekran Görüntüleri