RECETE PROSESİ VE ERP ENTEGRASYONU

Recete Prosesi
Sistem Mimarisi

ReceteSistem bir tuğla üretim prosesine yönelik geliştirilmiş bir çözümdür. Sistem 2 kısım olarak düşünülmüştür. 1. Kısım çeşitli ürünler için hazırlanan reçetelerin otomatik ve manuel çalıştırılan ekipmanlarla gerçekleştirilmesini içeren bölümdür. 2. Kısım ise hammadde, mamul stoğunu takip etme, receteleme adımlarını ve oluşan arızaları, mevcutta bulunan ERP sisteminde toplama bölümünü içerir.

 

ReceteSistemin işleyişi aşağıdaki gibidir.

Günlük olarak veya belli periyotlarda ERP yazılımı üzerinde planlama ve üretim bölümü tarafından hazırlanan reçeteler sahada bulunan üretim şefinin kontrolünde olan operatör paneline, firmamız tarafından geliştirilen ProJCon yazılımı araçılığı ile gönderilir.

 

ReceteOperatör panelinde listelenen reçetelerden biri, üretim şefi tarafından seçilmek süretiyle üretim başlatılır. Başlatma bilgisi ProJCon yazılımı araçılığı ile ERP sistemine aktarılır.

 

ReceteBaşlatılan üretim, reçete adımları doğrultusunda load cell ler, sürücülü motorlar ve vanalar aracığı ile PLC kontrolünde otomatik olarak gerçekleştirilir. Bu arada manuel olarak ilave edilmesi gereken bazı hammaddeler saha da bulunan operatör panelinde listelenir. Operatör, listelenen hammaddelerin miktarını ve ürün kodunu panelden takip edebilmektedir. Katılan her hammaddenin gramajı tartıyla haberleşmek ve barkod bilgisini almak süretiyle sistem tarafından kontrol edilir. Eğer uygun olmayan bir durum varsa budurumda ilgili uyarı işlemleri yapılır.

 

Recete
Reçete bazında, reçetenin kim tarafından gerçekleştirildiği, hangi hammadelerden ne kadar kullanıldığı, nekadar mamul üretildiği, reçeteleme işlemi sırasında oluşan tüm arızalar ve reçetenin başlama ve bitiş tarihleri aktif olarak ProJCon yazılımı araçığı ile ERP sistemine aktarılır.

 

 

ReceteAyrıca sistemde bulunan tüm ekipmanların çalışma durma durumları,manuel çalıştırma ve bakım işlemleri konulan SCADA sistemi üzerinden gerçekleştirilebilmektedir.

 

 

ReceteKurulan bu sistem sayesinde en altta elektriksel ekipmanları, en üstte de ERP sistemini düşünürsek sistemin dikine ve tam bir yönetiminin yapılabilmesi sağlamaktadır.