M2M SİSTEMLER , UZAK NOKTA VERİ OKUMA VE KONTROL SİSTEMLERİ

Uzak Nokta
Sistem Mimarisi

UzakNoktaTüm verilerlerin tek bir noktada toplanması ve kontrol edilmesi amaciyla kurulan dağıtılmış veri toplama ve kontrol sistemlerinin haberleşme altyapısı tesis edilen bölgenin fiziki koşullarına göre ve/veya toplanan verinin önemine göre çeşitlilik göstermektedir.

 

UzakNoktaEğer dağıtılmış uzak nokta ile master arasında dağ, tepe gibi sinyal alış-verişini engeleyici fiziki engeller yoksa ve mesafe 50km altında ise RF tercih edilebilir.

 

 

UzakNoktaVeri alış verişinin daha az olduğu sistemlerde ise GPRS ve DSL tercih edilebilir. GPRS haberleşme alt yapısı için uzak nokta bölgesinde GSM santrallerinin mevcut olması gerekmektedir. Master tarafinda ise internet bağlantısı mevcut olmalıdır. Bu haberleşme alt yapısında gönderilen ve alınan paket miktarına göre kullanılan GSM santral tarafından ücretlendirme yapılmaktadır.

 

UzakNoktaDağıtılmış sistemlerde uzak noktada kullanılanılan haberleşme yeteneklerine sahip kontrol cihazlarına RTU denilmektedir. Bu cihazların en temel özellikleri master ın gönderidiği kontrol komutlarının yanında üzerinde bulunan giriş çıkış modülleri ve üzerinde geliştirilen program araçılığıyla lokal olarak çeşitli kontrollerin yapılabilmesi ve haberleşme yeteneklerinin çok fazla olmasıdır.

UzakNoktaBu sistemler master ile sürekli olarak haberleşme garantisi vermektedir. Örneğin üzerindeki RF haberleşme herhangi bir şekilde kesildiğinde otomatik olarak GPRS geçmekte, GPRS de bir sorun olduğunda otomatik olarak DSL geçmektedir. Bu yapılar kurulan sistemin önemine göre tesis edilmektedir.

 

 

UzakNoktaEğer uzak nokta ile master arasında herhangi bir şekilde iletişim kesilirse RTU lar üzerinde ilgili verileri tarih saat etiketiyle saklamaktadır. İletişim yeniden kurulduğunda saklanan veriler master a gönderilmektedir.

 

 

Firmamızın bu konuda sunduğu çözümlerde, master tarafında HMI olarak standart SCADA ürünleri kullanıldığı gibi firmamız bünyesinde geliştirilen esnek, müşteri isteklerine göre rahatca geliştirilebilen sistemlerde kullanmaktadır.

UzakNokta
Firmamiz bünyesinde geliştirilen yazılımın ekran görüntüsü

Uzak nokta veri toplama ve kontrol sistemleri ihtiyaç duyulan her alanda kullanılabilmektedir. Kullanıldığı başlıca alanlar aşağıda sıralanmıştır.

  1. İçme suyu ve atıksu pompa istasyonları
  2. Hareketli sistemler
  3. Katotik koruma sistemlerinin izlenmesi
  4. Trafo merkezlerinin uzaktan izlenmesi
  5. Elektrik-Su-Doğalgaz endeks değerlerinin okunması ve faturalam sistemleri